Skulpturen 1999 - 2002

Mutierte Neckarschnecke

Neckar-Schwemmholz, 2002, 33 x 65 x 66 cm